06 - 53 42 1710 han@inflow.nu

Leadership by sitting in the kitchen

De Corona Crisis heeft onze vertrouwde wijze van werken omver gegooid. En heeft het “kantoor” verplaatst naar de keukentafel. De informele organisatie en verbinding, het gesprek bij de koffieautomaat, in de lift of tijdens de pauzewandeling is verdwenen. En vervangen door Whatsapp, Skype, E-mail of Google Hang Out. Prachtige systemen, rete-efficiënt en ergens toch ook nog wat armer dan de fysieke verbinding. Waar je de context, sfeer, energie en non-verbale signalen toch wat eerder oppakt dan via de digitale snelweg.
Deze omstandigheden doen ook een beroep op onze stijl van leiderschap. Beproefde stijlen als Leadership by walking around of Lead by Example passen even niet in deze tijd. En zijn vervangen door Leadership by sitting in the kitchen. Maar wat past dan wel? En waar moeten we op letten? Hieronder een aantal tips!
De belangrijkste eigenschappen van leiderschap zijn Vertrouwen, Aandacht, Heldere Verwachtingen en Feed-Back. En daar kan je best veel aan ophangen!
Vertrouwen
De meeste mensen deugen, is de titel van de bestseller van Rene Bregman. En dat geldt ook voor je collega’s. De meeste mensen willen er gewoon graag een productieve dag van maken en bijdragen aan de afgesproken doelstellingen. En ja, soms is dat lastig, zeker als je thuis zit, met meer kinderen als dat er tablets of computers zijn. Waardoor je ook je tijd achter je pc moet delen en kinderen die zich vervelen moet zien te vermaken. Ga er maar aanstaan! Maar ook in andere gevallen is het thuiswerken niet altijd gemakkelijk. Het missen van je collega’s, het missen van de structuur, het missen van die spreekwoordelijke schop onder je bips of aansporing om net even die vervelende klus op te pakken of lastige klant te bellen.
Vertrouwen kweek je door het daar met je mensen over te hebben en er begrip voor op te brengen. In plaats van te oordelen. . En dat brengt me bij mijn misschien wel belangrijkste punt, vraag, luister, vat samen, vraag door en luister ook vooral naar wat er niet gezegd wordt. Stel ook de spannende vragen die je normaliter misschien uit de weg gaat. Hoe gaat het thuis werken? Wat doet dat je met emoties en je energie? Hoe red je het met je kinderen, en met je partner? Welke zorgen maak je je?
Vertrouwen ontstaat door verbinding, door begrip en door transparantie, En dat bouw je in veel kleine momenten. Dus zoek deze momenten op. En gebruik, hoe paradoxaal ook, deze vorm van leiderschap op afstand om de verbinding en het onderlinge vertrouwen te versterken.
Aandacht
Het hebben van aandacht voor je medewerkers is in deze tijden cruciaal. Er is eigenlijk maar één echte tip. Intensiveer het communicatieritme met je mensen en wees enorm alert op de signalen die je wel of niet ontvangt. Door het intensiveren van deze contactmomenten voorkom je dat mensen, met wie het eigenlijk niet zo goed gaat, van je radar vallen. Dus wees er scherp op dat het je niet gaat overkomen dat je mensen twee dagen niet ziet of hoort. En wees je er van bewust dat hoe meer jij als leider investeert in het contact te onderhouden, hoe lager de drempel voor je collega wordt om contact met je te zoeken als dat voor hem echt nodig is.
Verwachtingen
Veel mensen hebben vaak een wat onduidelijk beeld van wat nu eigenlijk echt de verwachtingen zijn waaraan ze moeten voldoen. Heel vaak krijg ik dan ook als antwoord op de vraag: “Wanneer doe je je werk goed?” “Als ik niets hoor is het goed”.
Al niet een lekker antwoord in “normale” tijden. En al helemaal niet in de hoogtijdagen van het Leaderhip by sitting in the kitchen. Wees helder in wat je van mensen verwacht. En stem samen met je mensen deze verwachtingen af. En realiseer je dat, hoe lastig ook, dat ambitieus gestelde doelen in de normale wereld, onmogelijk kunnen zijn in deze situatie. En niets is zo demotiverend dan werken aan onhaalbare doelen. Wees daarin flexibel en bepaal met elkaar wat nog wel haalbaar is. Waarbij je natuurlijk samen blijft denken in kansen en mogelijkheden. En op zoek gaat naar alle voordelen die het ons overkomen nadeel ons brengt. Want, if you come across Lemons, make Lemonade! Maak nog eens extra duidelijk hoe belangrijk mensen voor je zijn. En hoe ze bijdragen aan het gezamenlijk doel van het team. En check nog eens of het gezamenlijk doel voor al je teamleden nog wel helder is? Of is het misschien verstandig een Google Hang Out in te plannen om de doelstellingen en ambities voor de komende tijd te herijken?
Feed-back
Mensen willen graag groeien in wat ze doen. Streven naar Mastery noemt Daniel Pink dat. En ze willen zich graag ontwikkelen, ook in deze onzekere tijden. Dus haal je theorie over coachend leiderschap eens uit de kast en probeer dat eens via Skype toe te passen. Mijn eigen ervaring als coach is dat dat prima kan werken.
En als dat niet kan, geef mensen dan eens toegang en tijd tot andere ontwikkelbronnen. Er zijn meer dan genoeg online trainingen te volgen. Van het leren van een andere taal tot het volgen van inspirerende TED-Talks. En ja, er zijn honderden coaches die nu niets te coachen hebben en die hun diensten voor een fractie van de normale prijs online aanbieden. Help ze eens door je netwerk te ontsluiten. En houdt eens een wekelijkse Hang Out met je team waarin iedereen vertelt wat ze die week geleerd hebben, gezien hebben of wat ze heeft geïnspireerd. Zelfs al houdt het niet direct verband met hun dagelijks werk. Je leert je collega’s op een heel andere manier kennen . En deze investering gaat je geheid betrokkenere, gemotiveerde en ontwikkelende collega’s opleveren. Waarmee je in het Post Leadership by sitting in the kitchen tijdperk full speed vooruit kan!
En ja, dat kan je allemaal als leider doen, sitting in the kitchen! Waarbij je eigen investering alleen je tijd, je onverdeelde aandacht en je eigen kopje koffie is.
Good Luck and stay safe!

Menu